Sjezd z nemovitosti

Příspěvek stavebníka

V říjnu se začal řešit sjezd z nemovitosti. Sjezd na komunikaci III. třídy.

Ze stránek www.ckait.cz bylo obesláno e-mailem asi 15 projektantů dopravních staveb. Samozřejmě nikdo neměl čas. Podařilo se domluvit se třemi s termínem vypracování do konce listopadu 2019. Vybrán byl ten, který to měl nejblíže k našemu pozemku.

Byly zaslány podklady - studie, polohopis a výškopis pozemku. Poté si projektant vyžádal doměření vozovky a místo plánovaného sjezdu a zjištění požadavků od správce komunikace (není obecní). Doměření se podařilo zařídit docela rychle (nebyla letní sezóna). Předání projektu proběhlo v polovině listopadu 2019. 

Poté se začalo řešit papírování okolo sjezdu, s tímto návrhem přišel architekt studie. Prý se urychlí následné vyřizování stavebního povolení.

Takže se začalo s papírováním. Ještě před oficiálním předání projektu sjezdu byl v elektronické formě zaslán správci komunikace. Předběžné vyjádření od správce komunikace bylo kladné. Super.

Nejprve byl projekt doručen na dopravní inspektorát PČR před Vánocemi 2019. Po obdržení kladného stanoviska byl projekt doručen správci komunikace. Zde nastal malý zádrhel, jelikož prý není dokumentace kompletní. Dokumentace byla důkladně přečtena a správci komunikace údajně chybějící body zvýrazněny. Přehlédnout se může ledacos.

Za týden byla podepsána smlouva o možnosti připojení. Nakonec putovala dokumentace na Odbor dopravně správních agend společně se smlouvou a vyjádřením od DI PČR. Zde nastalo příjemné překvapení, za týden bylo doručeno kladné stanovisko. 

Celý tento proces trval od října 2019 do poloviny února 2020.

Doporučení opět stejné - zařizovat vše s dostatečným předstihem, zvlášť když sjezd není na obecní komunikaci. Jedná se o banalitní záležitost, při které obdržíte tři "vyjádření" od různých subjektů,ovšem ve všech vyjádřeních jsou stejné podmínky. Nepochopitelné pro normálního člověka, ale takto je nastavený (ne)systém. Proč by měl rozhodovat jeden úředník, když další dva můžou vyjádření okopírovat a žádost prodloužit o další dva měsíce...

Architektonická studie
Předchozí článek autora
04.03.2020 07:00 1062 zhlédnutí
Architektonická studie
V březnu 2019 se malinko začala řešit dispozice domu. Obvoláno několik architektů. Byli vybráni...
Průzkumné práce na pozemku
Následujicí článek autora
29.02.2020 07:00 84 zhlédnutí
Průzkumné práce na pozemku
Stanovení radonového indexu, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum byl plánován na...

Stavební etapa: příjezdová cesta