ČOV - další kolo papírování (a peněz)

Příspěvek stavebníka

Zatímco venku mrzne a my netrpělivě vyhlížíme jaro, abychom konečně mohli začít zdít, využili jsme čas pro další kolečko v rámci byrokratického aparátu.

Tím je žádost o stavební povolení domovní čističky odpadních vod.

Vzhledem k tomu, že obecní kanalizace ústí do místní vodoteče, je čistička nezbytně nutná (jen doufáme, že po tomto kolotoči se obec v dohledné době nerozhodne pro vybudování kanalizace :D).

Po vydání stavebního povolení jsme byli upozorněni, že ČOV se řídí "zvláštními pravidly" a k jejímu povolení je nutný souhlas Odboru ŽP. V rámci dokumentace jsme měli od projektanta zpracovanou technickou zprávu k ČOV, nicméně ta je z pohledu ŽP bezcenná a je nutné mít vypracovanou samostatnou projektovou dokumentaci se speciálním "štěmplem". 

Oslovili jsme proto na počátku července společnost Aqua-Contact, u které jsme poptali rovněž vodovodní šachtu. Bohužel i přes opakované urgence jsme ještě v listopadu neměli ani čárku, pouze slova "útěchy", že jejich projektant na tom pracuje. Přes doporučení jsme se dostali ke společnost Voda CZ, kde si necháme ČOV vyrobit, a přes jejich "zpřátelenou" projekční kancelář AKVO PRO s.r.o. jsme objednali projektovou dokumentaci. S ohledem na vánoční svátky trvalo vypracování měsíc, k vypracování bylo potřeba:

  • Situace (ve formátu DWG - zjednodušené zpracování)
  • Technická zpráva ČOV
  • Napojení ČOV
  • Stanovisko odboru životního prostředí k územnímu rozhodnutí, popřípadě územní rozhodnutí

Projektová dokumentace nám byla doručena poštou v 5 vyhotoveních za celkovou cenu 5500 Kč bez DPH.

Tím pádem máme potřebné dokumenty a hurá na Odbor ŽP Náchod! 

 

Aktuální info najdete na našem blogu https://chrtkovi.wordpress.com/

Všude samá hlína
Předchozí článek autora
02.09.2019 07:00 1510 zhlédnutí
Všude samá hlína (na 70 % kluk)
Hurá, konečně se začíná něco dít! I naše parcela již vypadá jako staveniště :)
OKNA a DVEŘE
Následujicí článek autora
16.09.2019 07:00 2247 zhlédnutí
OKNA a DVEŘE
Aby to nevypadalo, že přes zimu nic neděláme, podělíme se o naše zkušenosti s výběrem dodavatele...

Stavební etapa: stavební řízení

Název položky Cena
projekt ČOV 6 655 Kč
Celkem 6 655 Kč