VIDEO: Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS

Redakční

Potřebujete komín ke spotřebiči na pevná paliva i ke spotřebiči na plyn? Nemusíte kupovat komíny dva. Ukážeme vám systém, Schiedel KOMBIGAS, který oba typy komínů kombinuje. Získáte tak dva komíny za cenu jednoho. Jak komín vypadá? A jak postupovat při jeho stavbě? To vše se dozvíte ve videu.

Nový komínový systém umožňující odvod spalin od kondenzačních spotřebičů v kombinaci s pevnými palivy reagující na moderní trendy v topenářské technice.“ To je, dle slov zástupců společnosti Schiedel, komínový systém KOMBIGAS.

Nosným prvkem systému KOMBIGAS je zcela nová komínová tvárnice rozdělená na tři samostatné části. První je určena pro komínový průduch pro pevná paliva. Druhá část tvárnice vytváří uzavřenou šachtu, do které je vloženo plastové potrubí sloužící k odvodu spalin od plynového spotřebiče. A poslední částí tvárnice je samostatná víceúčelová šachta, kterou lze využít například pro připojení solárního systému.


Moderní komínový systém reagující na trendy v topenářské technice

Vedoucí technik, Jiří Vrba, vysvětlil, jaké má komínový systém Schiedel KOMBIGAS další výhody:

„Tento systém je reakcí na současné trendy ve vytápění: kombinace plynového, dnes nejčastěji už kondenzačního spotřebiče, kondenzačního kotle, se spotřebičem na pevná paliva. Kromě toho, podíváme-li se na komínovou tvárnici v půdorysu, vidíme, že v ní jsou tři šachty nebo tři prostory pro nějaké vedení. Ten třetí v tuto chvíli zůstává volný a dá se využít například pro připojení solárních kolektorů, pro svislé instalační vedení, pro odvětrání, někdy možná i pro přívod spalovacího vzduchu.“ 

obr1


Musí dům, ve kterém bychom chtěli tento komín použít, splňovat něco speciálního?

„Ano, je to otázka dispozice objektu. Do jednoho komínového tělesa dokážeme připojit prakticky v jednom místě nebo v jednom prostoru, dva spotřebiče. Pokud to dispozice neumožňuje, máme samozřejmě také řešení. Rozdělíme komín na dvě samostatná komínová tělesa. A věc je vyřešená.“

Stavební postup komínového systému Schiedel KOMBIGAS vychází ze systému UNI Advanced. V prostoru pro spotřebič na pevná paliva je umístěna tenkostěnná keramická vložka, tu budeme při realizaci komínu obkládat izolačními rohožemi. 


obr2


Stavební postup při realizaci komínu

Společnost Schiedel dodává ke každému komínovému systému také podrobný stavební návod v tištěné podobě, ten na stavbě ocení nejen svépomocní stavebníci.


Vyřezávání otvorů do betonových tvárnic

V prvním kroku stavby je dobré vyřezat do betonových tvárnic všechny potřebné otvory. Na spodní tvárnici, kterou ukládáme na připravený základ v úrovni budoucí čisté podlahy, zakreslíme otvor pro větrací mřížku, na druhou tvárnici pak otvor pro komínová dvířka. Otvor pro budoucí napojení kouřovodu zakreslíme na tvárnici, která je zpravidla umístěná pod stropem. 


obr3


A jedna praktická rada k vyřezávání otvorů: První řez neprovádějte úplně do konce. Zajistíte si, tak stále pevné spojení vyřezávaného dílu s betonovou tvarovkou. Druhou stranu už můžete zcela proříznout. A následně se vrátit k dokončení prvního řezu. Budete-li se držet tohoto doporučení, nemusíte se obávat, že by se vám vyřezávaná část betonové tvarovky při řezu jakkoliv vzpříčila a úhlová bruska měla tendenci takzvaně odskočit.


Ukládání komínových tvárnic a jejich spojování

První tvárnici umístíme ve výšce budoucí čisté podlahy. V této výšce nejprve po obvodu naneseme na odizolovaný betonový základ rozmíchanou maltu. Je dobré ji umístit také v prostoru vnitřních příček komínové tvárnice.


obr4


Tvárnice ukládáme vždy tak, aby byla v horní části viditelná integrovaná tepelná izolace. Ta je umístěná kolem šachet sloužících k napojení plynového spotřebiče. Dilatační mezera mezi stěnou a komínovým tělesem by měla být 30 milimetrů. Tvárnici podle potřeby posuneme a pomocí gumové paličky urovnáme do roviny podle vodováhy.

Při dokončování stropní konstrukce je nutné kontrolovat správné umístění komínových tvárnic vůči vynechanému otvoru. Pokud stavbu komínu provádíte před dokončením stropu, nemusíte si většinou s budoucím otvorem příliš lámat hlavu.

Dále je nutné usadit betonový základ do maltového lože v prostoru, do kterého budeme ukládat tenkostěnné keramické vložky. Na betonový základ osadíme do maltového lože podstavec pro odvod kondenzátu.


obr5


Pro spojování dalších tvárnic budeme používat tenkovrstvé lepidlo, které je součástí dodávky komínového systému. Do nádoby nalijeme vodu a nasypeme směs lepidla. K rozmíchání postačí zednická lžíce nebo špachtle, kterou se lepidlo na komínové tvarovky dobře nanáší.

Před usazením další betonové tvarovky očistíme namočenou houbou hrdlo keramického podstavce sloužící pro odvod kondenzátu a na horní část hrdla naneseme spárovací hmotu FM Rapid, kterou jsme obdrželi společně s komínovým systémem Schiedel KOMBIGAS. Posléze můžeme osadit tvárnici s vyříznutým otvorem na komínová dvířka. 


obr6 


Vkládání izolačních rohoží do tvárnic

Do každé z tvárnic vložíme dvě izolační rohože. Spoj rohoží musí být umístěn u zadní stěny tvárnice, aby nemohlo dojít k ucpání rohových kanálků zadního odvětrání. Tyto kanálky musí zůstat vždy volné.

Rohože seřízneme odlamovacím nožem podle zadní hrany předních kanálků pro odvětrání. Izolační rohože umísťujeme do tvárnice s připraveným otvorem na komínová dvířka. Neměli bychom je zatlačit do spodní tvárnice s otvorem pro větrací mřížku. Následně je třeba osadit keramický T-kus pro komínová dvířka.


obr7 


Vedoucí technik Jiří Vrba vysvětlil, jak se liší T-kus pro komínová dvířka od T-kusu pro napojení kouřovodu:

„Abychom vybrali ten správný, všimněme si, že je rozdíl mezi T-kusem pro napojení dvířek a T-kusem pro napojení kouřovodu. Na první pohled to poznáme tak, že T-kus pro dvířka je zkrácený, má kratší vývod.“


obr8


Uhlazování vytlačené spárovací hmoty a kontrola rovinnosti

Namočenou houbičkou uhladíme vytlačenou spárovací hmotu mezi keramickými tvarovkami a můžeme pokračovat v nanášení další vrstvy lepidla na horní část betonové tvárnice. Před osazením další tvárnice je nutné očistit hrdlo keramické vložky a nanést spárovací hmotu FM Rapid.


obr9


Vyzdění tvárnic a vkládání keramických vložek

Po vyzdění dvou tvárnic přichází na řadu umístění keramické vložky. Jaké vložky v systému KOMBIGAS používáme pro spotřebič na pevná paliva? A jaká je jejich délka? To upřesnil vedoucí technik Jiří Vrba:

„Stejně jako u běžného systému Advanced používáme tenkostěnné keramické vložky. Jejich základní délka je 66 centimetrů.“

Vytlačenou spárovací hmotu mezi vložkami zahladíme dodávaným vyhlazovačem spár. A dle projektové dokumentace osadíme v odpovídající výšce tvárnicí s vyříznutým otvorem pro napojení kouřovodu od spotřebiče na pevná paliva.

Do tvárnice vložíme izolační rohože, které opět zařízneme podle zadní hrany předních kanálků odvětrání. Spoj rohoží musí být vždy na zadní stěně tvárnice. Osadíme keramický T-kus pro napojení kouřovodu, zahladíme vytlačenou spárovací hmotu a pokračujeme ve zdění komínu až po tvárnici, ve které bude napojení pro plynový spotřebič.


Instalace patního kolena pro plynový spotřebič

Po instalaci patního kolena osadíme tvárnici s vyříznutým otvorem o velikosti 140 x 140 milimetrů v ose šachty, kterou povedeme plastové komínové vložky od plynového kondenzačního kotle. Pro spojování plastových vložek používáme dodanou lubrikační pastu.


obr10


Vyzdění celého komínu

Předchozí postup ukládání tvárnic, tenkostěnných vložek a plastových komínových vložek opakujeme až do vyzdění celého komínu.

Podrobné informace o komínových systémech najdete na www.schiedel.cz

 

Fotogalerie

Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
Montáž komínového systému Schiedel KOMBIGAS
VIDEO: Vyhlášení výsledků soutěže o LED osvětlení na zahradu
Předchozí článek autora
15.08.2016 17:05 16315 zhlédnutí
VIDEO: Vyhlášení výsledků soutěže o LED osvětlení na zahradu
Od 11.7. do 8.8.2016 jste měli možnost soutěžit o 2 kusy LED osvětlení na svou zahradu. Ve...
Společnost OKNA.EU pokračuje v úspěšné fotosoutěži o výhry za více než 200 000 Kč
Následujicí článek autora
27.03.2017 12:11 1336 zhlédnutí
Společnost OKNA.EU pokračuje v úspěšné fotosoutěži o výhry za více než 200 000 Kč
Letošní ročník fotosoutěže společnosti OKNA.EU a portálu...
Stáhnout přílohy: