Měření hluku

kalinkab
16. čvc 2019 09:17 #25101
Dobrý den, mám prosbu. Z Krajské hyg. stanice nám byla doručena výzva o měření hluku...Od dráhy jsme 320 m a ještě je tu bývalé zem. družstvo, které mají soukromníci, nyní slouží pouze pro uchování obilí...Volali jsme na KHS zda je nutnost tohoto měření, tak řekla, pokud budeme mít vyjádření, že v býv. družstvu se nic neděje, tak nám to promine. Samozřejmě vyžadují i nějaký akustický ,,žlab,, do oken (nerozumím, k čemu mi bude, když budu větrat). Nehledě, kolem dráhy jsou vzrostlé stromy. Vyhazovat další peníze pro nic nám přijde opravdu zbytečné, měření stojí dalších min. 15000 Kč a je zbytečná byrokracie.

Jen jsem se chtěla zeptat, nevíte, jak napsat vyjádření těch soukromníků, že tam prakticky nic neprovozují nebo nemáte nějakou předlohu? Samozřejmě jsem s nimi domluvena, akorát mám něco napsat...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Mat
16. čvc 2019 14:05 #25102
Předpokládám správně, že máte (nebo budete stavět) RD? Pak se ptám, pro jaký účel to měření má být? Zřejmě pro zpracování PD. Nebo už máte postaveno a KHS si to dala jako podmínku ke kolaudaci?
Ať už je to ale jakkoliv, tak ten postup KHS je podivný. Od koho má být (podle KHS) to potvrzení? Od obce? Od provozovatele areálu? Od Vás?
Zkuste to nejprve upřesnit.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Majky a L.A.
16. čvc 2019 18:56 #25103
Neřekl bych, že je postup KHS podivný. Nevím, kolik jste postavil domů p.MaT, ale dnes je běžná praxe, že s PD se jde na KHS a tam proběhne posouzení na, mimo jiného, o ochraně veřejného zdrav, což znamená (jak už sem zde na fotu jednou psal a p.MaTem jsem byl upozorněn, že to není pravda) že pokud je okolo místa výstavby RD nějaký zdroj hluku nebo vy sami budete nějaký hluk "vyrábět" např.klimatizace, rekuperace apod. musí být zabezpečeno, že hluk nepřekročí určitou míru = ochrana veřejného zdraví viz.499/2006 Sb.,Popsat v rámci charakteristiky stavebního pozemku do jaké míry je území zatížené hlukem,
vibracemi (popis zdroje hluku, vibrací v okolí včetně vzdálenosti). Zhodnocení vlivu okolí na stavbu z pohledu hluku musí zpracovatel dokumentace řešit ve smyslu příloh vyhlášky č.499/2006 Sb., a pokud tak vyplívá, že se zde může nacházet zdroj hluku, KHS si může vyžádat měření popř.vyjádření o zdroji hluku a jejími vlivu. Vám bych doporučil, pokud víte, že zde hluk není, napsat soukromníkům z družstva (tedy vlastníkům), nejlépe přes katastr nemovitostí, že byste chtěli vyjádření, že současně se družstvo využívá pouze pro účely skladování obilý bez zdroje hluku.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Mat
17. čvc 2019 09:10 #25107
S "Majky a L.A." nepolemizuji o zdrojích hluku, ale o nestandardním postupu KHS. Ten považuji za podivný proto, že KHS zřejmě nemá jasno, co má posuzovat. Je nestandardní, aby KHS požadovala nějaká potvrzení od soukromých subjektů, jestli nějakou činnost dělají či nikoliv. Přece na základě "potvrzení" nějakého družstva (které může být dnes nějaké, zítra jiné, a kdoví zda pravdivé) nemůže být umisťována stavba. KHS se má vyjádřit k předložené PD, kde se případnými zdroji hluku musí zabývat projektant. Ten vše vyhodnotí a potvrdí autorizačním razítkem. To je řádný podklad pro KHS, ne nějaké potvrzení od soukromníka.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od kalinkab
17. čvc 2019 12:10 #25111
No jo, ale oni požadují měření hluku, ale my na KHS volali, že prostě si myslíme, že je zbytečné měřit hluk, když bývalé družstvo ho dnes využívají soukromníci pouze na uložení obilí. A tím pádem jim stačí pouze nějaké vyjádření a ano, aby bylo zaneseno do PD. Šlo mi spíš o to, jak to vyjádření mají formulovat? Samozřejmě ty soukromníky známe. Jsou tam celkově 3 objekty, některé z nich chátrají a jedna slouží jen pro to uložení. Do budoucna tam klidně hluk může být, ale to by nynější měření bohužel nezměřilo a nehledě na to, že to bývalé družstvo je cca 150 m daleko. Zbytečné byrokratické blbosti, které jen člověku znesnadňují postavit dům...

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Mat
17. čvc 2019 13:14 #25112
Jak sem už psal, to konstatování by mělo být v PD a s tou by měla KHS pracovat. Pokud požadují ještě další potvrzení té skutečnosti, tak jim ho dopřejte. Žádný mustr na to samozřejmě není. Tak zkuste napsat něco ve smyslu:
Potvrzení
Já ???, vlastník stavby ??? na pozemku parc. č. ??? v k.úk. ??? potvrzjuji, že uvedená stavba je užívána jako ???. Užívání stavby není spojeno s žádnou mechanizací ani jinými zdroji hluku. Dopravní zajištění přístupu ke stavbě je zabezpečeno prostřednictvím místní (účelové?) komunikace, četnost příjezdu vozidel je ? x denně (měsíčně?, ročně?).
Prohlašuji, že provoz stavby nezatěžuje a nemůže zatížit okolí hlukem.
razítko, podpis
Takhle nějak (to je jen příklad!!!) bych to zkusil napsat a uvidíte, jestli to bude těm hygienikům stačit.
Zdravím a přeju úspěch!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Majky a L.A.
17. čvc 2019 15:34 #25114
Konstatování tam samozřejmě je, ale je na KHS zda bude chtít doplnění ohledně možného hluku. Na to má právo. PD se řídí, avšak pokud je tam napsáno, že v místě vzdáleném 150m je družstvo, je bohužel KHS povinna mít doložení, jak a zda je hluk v mezích. To přece projektant nemůže vědět. Ten pouze píše, kde se co nachází o této věci rozhoduje právě KHS z PD. Napsal bych něco na způsob posledního příspěvku Mat(a). Myslím, že to by mělo KHS stačit a nebo Vás v nejhorším případě požádá ještě o doplnění měření, ale to už by byla opravdu byrokracie!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od jarkane
18. čvc 2019 07:53 #25116
Zkuste to potvrzení napsat v tom duchu, jak navrhuje Mat (ale bez jeho překlepů :)), sorry Mate, to se stane...).
Nemohu ale souhlasit s tím, co píše Majky a L.A. o postupu KHS. Za ty roky, co dělám inženýrskou činnost pro stavebníky, jsem se ještě s takovým postupem hygieny nesetkala, je opravdu zvláštní.
Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je třeba chránit nově vznikající objekty před hlukem. Stavebník (prostřednictvím projektanta) má povinnost navrhnout a pak realizovat protihluková opatření v případě, že v místě stavby může docházet k překročení hygienických limitů hluku. Při návrhu protihlukových opatření musí projektant posoudit jak aktuální hlukové zatížení, tak i možný budoucí stav dle schválené územně plánovací dokumentace. Správnost a úplnost návrhu je odpovědností pouze stavebníka (resp. jeho projektanta), KHS úplnost a správnost nezkoumá. Vychází to z principu, že pokud bude stavba v budoucnu zatížena hlukem, který stavebník (resp. projektant) do PD neuvedl, nebude se pak moci domáhat toho, aby provozovatel zdroje hluku učinil protihluková opatření. Tato odpovědnost je výhradně na stavebníkovi, resp. jeho projektantovi, který odpovídá za kvalitu a úplnost PD a stvrzuje ji svým autorizačním razítkem. Argument, že to nemůže projektant vědět, je naprosto nesprávný, je to přesně naopak.
Tím se Vás Majky a L.A. nechci dotknout, nemůžete vědět všechno, zvláště když zjevně nejste z oboru. Ale chtěla jsem, aby to bylo jasné všem, kteří by se chtěli našimi zkušenostmi inspirovat.
Držím palce všem, kteří s byrokracií válčíte, někdy je to opravdu nelehké.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od marek.stepan
18. čvc 2019 22:23 #25119
nechápu co je na postoji toho úředníka na KHS nejasného a nepochopitelného.
Pokud mu donesete (a zaplatíte si) hlukové měření, on NA základě tohoto Vámi zaplaceného papíru rozhodne.To je pro úředníka ta NEJLEPší varianta (pro něj).
A buďte zatraceně moc rádi, že byl ochotný, a že Vám vůbec nabídnul, že od Vás je vůbec ochotný si převzít Vámi vlastnoručně napsaný canc na kusu papíru, a že vůbec zvažuje rozhodnout jeho oficielní rozhodnutí (na základě takového Vámi napsaného "cancu").
Nezapomeńte že ten úředník má právní odpovědnost, a lze ho za jeho rozhodnutí žalovat (a vymáhat śkodu).
Takźe se domluvte s Vaším projektantem a nechte si spočítat součtové hlukové/akustické příspěvky od zdrojů hluku (dráha ve vzdálenost 320metrů a čínnost nějakého zemědělského družstva-JZD ve vzdálenosti 150metrů) + případný hluk na silnici ve vzdálenosti XX metrů a dodejte úředníkovi dostatečné podklady k jeho rozhodnutí.
Co se akustického žlabu - pro okna týče, byl to/je to takový trik, že hlukové studie se "nevyžadují", pokud jsou na domu osazená okna která mají automatické větrání. (je to opravdu "trik" v zákoně/předpisech). Správný kouzelník Triky zná a používá ;-)

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Mat
19. čvc 2019 13:45 #25122
Co je na postoji toho úředníka na KHS nejasného a nepochopitelného? Odpověděl jste si sám, Marku Štěpáne, a poměrně přesně. Že rozhoduje na základě nějakého "cancu" a ne projektu, přičemž za výsledek takového rozhodnutí je právně odpovědný i s důsledkem odpovědnosti za případnou škodu. Takto žádný úředník jen tak neriskuje, leda tak pro kamaráda, nebo za úplatek. Nebo z totální neznalosti.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od kalinkab
14. srp 2019 08:22 #25254
KHS nám vydala Závazné stanovisko, nakonec jsme zjistili, že jeden z majitelů družstva dělal měření hluku někdy v březnu, tak na KHS dohledali. ,,Ušetřili,, jsme aspoň cca 15 000 Kč..A celkem rychle nám to stanovisko vydali, do týdne.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Věrka
02. zář 2019 18:20 #25350
To jste měli štěstí, že jste tolik ušetřili. My bohužel ne. KHS po nás chtěla hlukovou studii. Pochopila bych, kdybychom my, jako budoucí stavebníci a obyvatelé, měli doložit nějaký důkaz o tom, kolik přibližně budeme hluku "vytvářet" a jak moc budeme rušit sousedy. Nicméně po nás chtěla KHS hlavně studii kvuli zdrojům hluku v okolí a jeho dopad na nás a naši stavbu, což jsem absolutně nepochopila proč. Nechápu, proč jsme museli za drahých 15 tis nechávat zpracovat hlukovou studii o tom, že víme, že poblíž jsou koleje a např. silnice 1. třídy a ještě za to platit. Podle mě je toto absolutní nesmysl a tahání peněz lidem z kapsy. Domek už nám skoro stojí a musím říct, že od začátku všech povolení až do této fáze jsem se nesetkala s větším nesmyslem než s tímto požadavkem od KHS.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.