Montáž překladu Heluz Family 3in1 nosný

20. 9. 2020
Inspirace
Žádné komentáře

Současná architektura navrhuje rozsáhlé prosklené plochy, které do interiérů vpouští spoustu světla. Avšak oboustranně také proudí spousta tepelné energie – v zimně ven a v létě dovnitř. Rolety či žaluzie jsou tak nezbytnou součástí nízkoenergetického konceptu staveb.

A právě pro jejich umístění vyrábí společnost Heluz nosné roletové a žaluziové překlady.

Letos začala vyrábět již druhou generaci překladů, které jsou charakteristické svým jednoduchým řešením složitého detailu s důrazem na systémové řešení.

Co je překlad Heluz Family 3 v 1 nosný?

Překlad Heluz Family 3 v 1 nosný je univerzální překlad pro vytváření nadpraží v jednovrstvém zdivu z tepelně izolačních cihel Heluz Family a Heluz Family 2v1. Je určen do nízkoenergetických staveb, kde řešíme přehřívání interiéru. Překlad 3v1 znamená, že je možné ho využít jak pro rolety, tak žaluzie. Případně je také možné ho využít v základní variantě, to znamená jen složenou tepelnou izolaci.

Překlad je univerzální a umožňuje udělat venkovní stínění i dodatečně, ne jen během výstavby hrubé stavby.

Montáž překladu Heluz Family 3in1 nosný

Jde o systémový prvek, který je určen do systému hrubé stavby z cihel Heluz. Je tedy modulově koordinován v délkovém modulu 250 mm i výškovém modulu 250 mm a určen do zdiva z broušených cihel. Což je jedna z velkých inovací v oblasti překladů.

Unikátní, univerzální a vylepšený

Jeho unikátnost a univerzálnost spočívá v možnosti vytváření dutiny pro určitý typ stínící techniky. Takže pro žaluzie si vytvoříme dutinu odpovídající jejich šířce a naopak pro velkou roletu si dutinu uzpůsobíme pro její velkou schránku.

Překlad jsme vylepšili také po tepelně izolační stránce. Použili jsme do něj šedý polystyren, který má lepší tepelně izolační vlastnosti pro segment, jž je v překladu zabudován. Zároveň jsme eliminovali tepelné mosty, kdy používáme pro spojení přední a zadní železobetonové části vodovzdorné překližky.

Další výhodou překladu je, že na jeho vnějších stranách je použitý cihelný obklad. Ten zajišťuje homogenní podklad pro omítku.

Vyrábí se v šířkách 38, 44 a 50 cm. Je určen pro šířku oken od 75 cm do 375 cm a výšku oken až 250 cm. Je tudíž vhodný i pro velká okna typu HS Portal.

Překlad je určen do moderních staveb a uzpůsoben pouze pro elektrické ovládání stínící techniky. Nelze ho však použít do zdiva se zateplením.

Dále je nutné se podrobně seznámit s projektovou dokumentací domu a umístěním konkrétních překladů. Nesmíme také zapomenout na bezpečnost práce.

Jak na montáž

V prvním kroku je potřeba seznámit se s montážním návodem, případně se můžeme podívat na web Heluz.cz na video návod.

Montáž překladu Heluz Family 3in1 nosný

Ve třetím kroku zkontrolujeme, zda šířka stavebních otvorů odpovídá projektové dokumentaci.

Zkontrolujeme rovinnost ploch pod překladem, přičemž maximální možná odchylka je do 3 mm.

Před samotnou pokládkou překladů zhotovíme maltové lože o tloušťce 3 mm. S překladem manipulujeme pomocí přepravní palety a C závěsu nebo montážními popruhy. Ukládá se na šířku uložení 250 mm. Minimální přípustná délka uložení je 200 mm.

A montáž může začít

Překlad se ukládá symetricky, takže se stejnou délkou uložení na každé straně okna. Nápis „HELUZ“ směřuje ven. Po uložení překladu se odstraní paleta pomocí odstřihnutí pásky.

Montáž překladu Heluz Family 3in1 nosný

Překlady pro otvory se šířkou větší než 2,5 m se doporučuje stojkovat uprostřed rozpětí.

Předností překladu Heluz Family 3 v 1 je zjednodušení konstrukčního řešení, kdy kombinujeme napraží stavebního otvoru, nosnost a osazení stínící techniky, případně i osazení stropní konstrukce.