VIDEO: Instalace hromosvodu

Redakční

Abychom se již déle nemuseli bát bouřek, vrhli jsme se na etapu instalace hromosvodu. Pro realizaci jsme vybrali firmu GN Hromosvody, s jejíž zakladatelem jsme již v minulosti konzultovali správné uložení zemnícího pásku v základech. Ano, na hromosvod se musí myslet již při budování základů domu.

Před betonováním základů jsme do výkopu umístili zemnící pásek a na každém rohu domu, kde bude okap a svod hromosvodu ze střechy, vyvedli na povrch zemnící drát. Samostatný zemnící drát jsme vyvedli také do technické místnosti k elektrickému rozvaděči.

1 mini

Stačí jeden zemnící pásek?

Jednou z častých připomínek u videa z této etapy byla námitka, že jsme pro spojení zemnícího pásku použili pouze jednu spojku. Jak je to tedy správně? Stačí jedna spojka pro napojení zemnícího pásku nebo ne?

„Pro vytváření spojů v zemnící soustavě se musí používat materiál, který odpovídá normě ČSN EN 62561 část 1. Tato norma také definuje vlastnosti spojovacího prvku. Vzhledem k tomu, že se spojovací prvek zatěžuje bleskovým proudem 50 nebo 100 Kiloampéry, nezáleží, zda se použijí jeden nebo dva prvky. I jedna spojka odolá dynamickým účinkům procházejícího bleskového proudu,“ vysvětlil mi odborník na hromosvody Jan Hájek ze společnosti DENH CZ.

Z čeho se vyrábí hromosvody?

Fotogalerie

Od Jana Hájka jsem dále zjišťoval, z jakého materiálu se dnes nejčastěji vyrábí hromosvody a zda svody ze střechy musí být umístěny viditelně na fasádě.

„Na výrobu hromosvodů lze používat celou škálu materiálů. Nejčastěji se v historii používala měď, poté se přešlo na pozinkovanou ocel a v současné době kraluje slitina hliníku a nerezové prvky a vodiče. Jako podpěry se již léta používají materiály plastové, které jsou odolné a není zde problém s životností,“ sdělil mi Jan Hájek.

Příprava před instalací hromosvodu

Technici ze společnosti GN Hromosvody si po vybalení materiálu a nářadí prošli projektovou dokumentaci hromosvodu. Ta byla navržena s ohledem na všechna zařízení umístěná na střeše, kterými jsou solární kolektory, televizní a internetová anténa či krycí deska a oplechování komínu.

3

Přiznaný nebo skrytý svod?

„Svody na fasádě je vždy lepší přiznat, aby se daly pohledem kontrolovat. U rodinných domů je možné provést svody také skrytě, nicméně toto uložení má hodně fyzikálních úskalí. Jedním z nich je, že drát ukládáme pod tepelnou izolaci a tím si zkracujeme vzdálenost mezi drátem svodu a rozvody vnitřní instalace. Může tak dojít k přeskoku na vnitřní elektroinstalaci,“ upozorňuje Jan Hájek.

Svody po okapu

Aby byl ustřižený kus drátu rovný a při instalaci na střeše se s ním dobře pracovalo, použili technici obyčejnou vrtačku a drát s její pomocí srovnali.

7 svod od okapu

K vytvoření svodu umístěném na okapu se nejprve drát hromosvodu přichytil svorkou na okapní žlab. Poté bylo třeba drát ohnout ideálně rovnoběžně s okapovým svodem a po maximálně jednom metru přichytit hromosvod k okapu držákem s eska páskou.

Zaváděcí tyče

Zemnící drát vedoucí ze základů nahoru nad terénem propojíme se zaváděcí nerezovou tyčí, která bude k zateplené fasádě upevněna pomocí hmoždinek do zateplení.

Spoj zaváděcí nerezové tyče a zemnícího drátu je nutné ošetřit také proti korozi. Pro tento účel používají technici speciální hydroizolační pásku, gumoasfaltový nátěr nebo kombinaci obou typů ochrany proti zemní vlhkosti.

9

Zaváděcí nerezovou tyč poté propojíme se svodem umístěným na okapu. Všechny svody by měly být číselně označeny podle projektové dokumentace.

Držáky na střeše

Po přípravě bezpečnostního jištění, začalo rozmisťování držáků hromosvodu. Držáky se umisťují na hřebenové tašky. Vzdálenost držáků mezi sebou může být maximálně 100 cm.

17 držáky

Držáky hromosvodu jsou vyrobeny z nerezové pásky a plastového úchytu pro drát, který zároveň slouží jako matice pro dotažení pásku.

Připnutí drátu do držáku

Do připravených držáků na hřebenových a v některých místech i základních taškách si technici podali na střechu připravený drát. Ten umístili tak, aby měl dostatečný přesah v místě budoucího spojení obou nároží a hřebene a postupně drát upevnili do připravených držáků.

23

Kontrola a revize

Po montáži jsme na stavbu povolali revizního technika, aby celý hromosvod zkontroloval, proměřil dosahovaný odpor a napsal nám revizní zprávu, která je potřeba pro budoucí kolaudaci.

Fotogalerie

Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
Instalace hromosvodu
VIDEO: Opláštění stropu sádrokartonovým podhledem
Předchozí článek autora
03.12.2018 11:03 17596 zhlédnutí
VIDEO: Opláštění stropu sádrokartonovým podhledem
Sádrokartonový podhled v koupelně o rozloze 9 m2 realizuji zejména kvůli bodovému osvětlení a...
VIDEO: Výběr sekčních garážových vrat
Následujicí článek autora
21.01.2019 12:00 3268 zhlédnutí
VIDEO: Výběr sekčních garážových vrat
Dřevěná konstrukce namísto garážových vrat stála v našem vzorovém domě už dost dlouho....

1 komentář

Tereza Zemánková
napsal(a) Tereza Zemánková
11. úno 2019 11:36 / Odkaz Komentáře

Pěkný článek.