Věcné břemeno

Adeja
08. dub 2020 10:34 #26357
Dobrý den,
minulý rok jsme dělali el.přípojku na pozemku. Nyní řešíme Smlouvu o zřízení věcného břemena podle §25 odst.4 energetického zákona a to jako osobní služebnost ve prospěch PDS. Jedná se o to, že na našem pozemku je umístěna distribuční soustava - zemní kabel NN a pilíř NN (skřín SS200). Přílohou je také plán - rozsah věcného břemene, který zahrnuje jen cca 1x1 m pozemku (chápu správně, že věcné břemeno se vztahuje pouze k tomuto kousku pozemku a ne k celému?). Samozřejmě nám za toto zřízení nabídli směšnou částku v hodnotě pár stovek. Mám trochu obavy, aby toto věcné břemeno nějak moc nesnížilo hodnotu pozemku.
Řešil toto někdo? Pochopila jsem, že nezbývá nic jiného než souhlasit, nebo co jiného by se mohlo stát?
Předem díky za názory!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od jarkane
08. dub 2020 10:51 #26358
Ano, obávám se, že jste to vyhodnotila naprosto správně.
Ta služebnost se skutečně vztahuje jen na dotčenou část pozemku. Jen nepíšete, jestli se to týká pouze fyzického dotčení kabelem a pilířem, nebo i ochranným pásmem tohoto vedení. To si ověřte.
Ta směšná částka je úplně běžná, dělají to tak všude a nic s tím v podstatě nenaděláte. Bývá to částka v čase a místě obvyklá.
Že to poněkud sníží hodnotu pozemku je fakt. Energetici ale mají v ruce docela silný argument: Když s Vámi bude problém, mohou Vám nechat (ze zákona) tu část pozemku vyvlastnit.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Adeja
08. dub 2020 11:27 #26359
Děkuji Vám za reakci! Obsahem věcného břemene je dle smlouvy "právo Oprávněné (čili eon) "zřídit, provozovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na DS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, vč. jejího odstranění." Co se týká ochranného pásma, je ve smlouvě pouze uvedeno (ve specifikaci věcného břemene), že Povinná (čili já) beru na vědomí, že DS je chráněna ochrannými pásmy dle energetického zákona. Takže asi týká. Co by tahle informace o ochranném pásmu mohla, prosím, znamenat do budoucna? Děkuji!

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od jarkane
08. dub 2020 12:33 #26360
V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Bližší podrobnosti o ochranných pásmech najdete v § 46 energetického zákona (to je zákon č. 458/2000 Sb.).

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.