Víme, jak vytápět novostavby

21. 4. 2021
Inspirace
Žádné komentáře

Stojíte-li před otázkou, jak budete vytápět vaši novostavbu, máte na výběr několik možností. Před 10, 15 či dokonce 20 lety bylo téma vytápění novostaveb velice ožehavým tématem. Dnes už je situace klidnější.

Vzhledem k tomu, že novostavby mají opravdu nízké nároky na energii na vytápění, můžeme všechny novostavby nazvat nízkoenergetickými. Vybrat proto vhodnou ekonomickou variantu vytápění je proto o dost snazší.

Při výběru vhodného vytápění musíte vzít v potaz zejména čas na obsluhu vytápění a servis zdroje (zdroje údržbové a bezúdržbové).

Jako příklad si vezmeme rodinný dům s obytnou plochou do 180 m2, který splňuje legislativní podmínky obálky budovy, tzn. tepelnou izolaci stěn, oken, podlah, stropů střechy atd.

Kotle, krby a novostavby

Mezi typické údržbové zdroje vytápění patří krby a kotle (na uhlí, peletky). Kotle i krby s ručním přikládáním a automatické kotle se zásobníkem jsou na údržbu velice časově náročné. Pravidelně potřebují čištění a vysypávání popela. Musíte mít také skladovací prostory pro palivo (uhlí, dřevo, štěpka, peletky).

Zároveň je nutno říct, že jako zdroj vytápění pro novostavby se nehodí – hoření paliva vytváří vysoké teploty otopného média (teplota vody v topení), které nejsou vhodné pro izolované novostavby. Pokud tento zdroj zvolíte a nechcete ztrácet přebytečné teplo, doporučujeme pořídit si ještě akumulační nádrž (nádoba o objemu cca 1 000 l vody). V technické místnosti bude potřebovat odhadem 1—3 m2 prostoru. Samozřejmě toto neplatí u některých automatických kotlů, vždy záleží na doporučení výrobce zdroje. A teď se vrhneme na konkrétní čísla. 

Kotel na uhlí Kotel na peletky Lokální krb (bez napojení na topení v celém domě) Lokální krb napojený na otopnou soustavu (topí do topení v celém domě)
Pořizovací cena cca 125 000-200 000 Kč + cena otopné soustavy (radiátory /podlahové vytápění) cca 150 00-200 000 Kč + cena otopné soustavy (radiátory /podlahové vytápění) Cena pořízení: cca 80 00-150 000 Kč cca 150 000-250 000 Kč + cena otopné soustavy (radiátory/podlahové vytápění)
Cena vytápění novostavby o ploše cca 125 m2 8 000 Kč/rok 15 000 Kč/rok NEURČENA – nelze s ním vytopit celý dům 8 500 Kč/rok
Výhody levný provoz vytápění levný provoz vytápění příjemná atmosféra krbu příjemná atmosféra krbu, levný provoz
Nevýhody časová náročnost údržby, nutnost skladovacích prostor, nutnost přikládat 1x za 1-3 dny, povinné revize a kontroly, celková roční cena revizí a kontrol časová náročnost údržby, nutnost skladovacích prostor, nutnost přikládat 1x za 1-3 dny, povinné revize a kontroly, celková roční cena revizí a kontrol přetopení interiéru, časová náročnost údržby, nutnost skladovacích prostor, nutnost přikládat, znečištění interiéru, povinné revize a kontroly, celková roční cena revizí a kontrol přetopení interiéru, časová náročnost údržby, nutnost skladovacích prostor, nutnost přikládat, znečištění interiéru, povinné revize a kontroly, celková roční cena revizí a kontrol

Povinné revize a kontroly pro údržbové zdroje

  • povinná revizní kontrola – 1x za 3 roky (všichni provozovatelé)

  • servisní kontrola – 1x ročně (doporučeno)

  • povinné čištění spalinové cesty – 3x ročně (2x u sezónního provozu)

  • povinná kontrola spalinové cesty – 1x ročně

Oblíbené stálice – plynové kotle a tepelná čerpadla

Mezi velice oblíbené a rozšířené typy vytápění patří bezesporu bezúdržbové zdroje se servisem – plynové kotle a tepelná čerpadla jsou zdroje bezobslužné (nevyžadují pro topení vaši aktivitu). Tato zařízení potřebují v technické místnosti cca 1-4 m2 prostoru. Výhodou však je, že pro jejich plnohodnotný provoz již není potřeba skladovací prostor pro palivo. Rozhodně jsou pro novostavby vhodnějším řešením než výše zmiňované kotle na pevná paliva. Bezúdržbové zdroje vytápění reagují díky termostatům velice rychle na potřeby tepla v domě a uzpůsobí tomu teplotu vody v otopné soustavě (radiátory/podlahové vytápění).

Při řešení novostavby je dobré také myslet na to, zda má váš pozemek plynovou přípojku. V dnešní době jsou plynové přípojky řešeny pouze u malé části pozemků. Pokud jste se ale pro plyn rozhodli, a budete budovat plynovou přípojku, počítejte se zvýšením nákladů o dalších cca 70 000-150 000 Kč.

Column 1 Plynový kotel Tepelné čerpadlo
Pořizovací cena 80 000-150 000 Kč + + cena otopné soustavy (radiátory / podlahové vytápění) Cena pořízení: cca 200 000-300 000 Kč + cena otopné soustavy (radiátory/podlahové vytápění)
Cena za vytápění novostavby o velikosti cca 125 m2 10 000 Kč/rok 8 000 Kč/rok
Výhody Bezúdržbový provoz, rychlá modulace výkonu, vysoký výkon pro ohřev teplé vody (rychlý ohřev), nízká pořizovací hodnota kotelny, levný provoz Bezúdržbový provoz, rychlá modulace výkonu, levný provoz
Nevýhody nutnost komínu, povinné revize a kontroly, celková roční cena revizí a kontrol, případná cena zbudování přípojky vysoká pořizovací cena, povinné revize a kontroly, celková roční cena revizí a kontrol, při vysokém výkonu často cykluje – snížení životnosti, při nízkém výkonu často využívá elektrokotel (je součástí každého čerpadla) – zvýšení provozních nákladů domu
Povinné revize a kontroly • servisní kontrola – 1x ročně (doporučeno) • povinné čištění spalinové cesty – 1x ročně • povinná kontrola spalinové cesty – 1x ročně • servisní kontrola – 1x ročně (doporučeno) • povinné doplňování chladiva a kontrola těsnosti chladivového okruhu – 1x ročně

Bezúdržbové zdroje

Bezúdržbovým zdrojem, který nevyžaduje žádný servis, revize ani servisní kontroly, a přitom vám bude sloužit doživotně, je jen elektrické vytápění (konvektory, infrapanely, odporový drát, topné fólie atd.). Tyto zdroje nevyžadují žádné místo v technické místnosti a ani skladovací prostor pro palivo.

Do dnešních novostaveb jsou velmi vhodnou volbou, umí rychle reagovat na potřeby tepla v domě a uzpůsobí tomu teplotu interiéru. V kombinaci s dnešními izolovanými stavbami jsou pak náklady na vytápění optimální.

Pokud navíc zvážíte fakt, že nepotřebujete otopnou soustavu a další zdroj vytápění, je jejich pořízení ekonomicky zajímavé. Pořizovací náklad je pak o 30—80 % nižší než u standardního vytápění.

  • Cena pořízení: cca 30 000-150 000 Kč a v ceně je zahrnuto vše, otopná soustava i zdroj vytápění

  • Cena vytápění novostavby cca 125 m2: 22 000 Kč/rok

  • Výhody: nízká pořizovací cena, bezúdržbovost, rychlá modulace výkonu, levný provoz, bez servisů a kontrol, zajímavá ekonomická bilance

  • Nevýhody: vyšší provozní náklady

  • Nejsou žádné povinné revize a kontroly

Samotné elektrické vytápění dnes v novostavbách kvůli legislativě neprojde PENB štítkem, proto doporučujeme logické sestavy technologií SOLID A+ a SOLID A++. Pokud by vám ani jedna ze sestav nevyhovovala, nevadí. Náš tým expertů přesně na míru vašemu domu navrhne takové řešení, které bude vyhovovat jak legislativě, tak vašim požadavkům.