VIDEO: Zapojení rekuperační jednotky REGULUS Sentinel Kinetic Plus B

Svépomocí živě

Protože instalaci rozvodů rekuperačního potrubí máme úspěšně za sebou, můžeme se věnovat postupu zapojení samotné rekuperační jednotky. Instalaci rozvodů lze zvládnout svépomocí, samotné zapojení je ale dobré provést s odborníkem.

Vstupní a výstupní potrubí z domu

Jak probíhala instalace rozvodů, popisuji v tomto článku. Před vybalením a montáží samotné rekuperační jednotky Sentinel Kinetic Plus B, bylo třeba vyřešit vstupní a výstupní potrubí z domu. Sání a odtah je možné realizovat vodorovným potrubím s otvory na fasádě, nebo svislým potrubím vedoucím na střechu.

Pomohla jádrová vrtačka

My jsme měli naprojektované vodorovné potrubí s vyústěním na fasádě. Otvory do stěn jsme prováděli až po úplném dokončení fasády. Pro otvory jsme si zapůjčili jádrovou vrtačku ze Stavebnin DEK, a protože jsme vrtali do cihlové stěny, stačilo vrtat bez stojanu, tedy z ruky a za sucha.

V místě průchodu potrubí stěnou jsme použili kruhové potrubí o průměru 125 mm a v garáži, kterou přívod i odtah prochází, tepelně izolované ohebné hadice o vnitřním průměru 150 mm. Bylo tedy nutné použít přechody ze 150 na 125 mm.

mini 1

Součástí rekuperační jednotky je podrobný montážní návod, který naleznete také na stránkách www.regulus.cz.

Přívod a odvod potrubí

Přívod a odvod potrubí může být realizován z vrchní strany nebo z obou bočních stěn rekuperační jednotky. Důležité je podle návodu zkontrolovat, které otvory jsou určeny pro vstup a výstup vzduchu, a to z vnitřního i venkovního prostředí.

Podle konkrétní situace na stavbě, je možné vyměnit záslepky a hrdla pro připojení hadic, aby připojení bylo co nejjednodušší a rekuperační jednotka mohla být umístěna tam, kde potřebujete.

mini 3

Předehřev pro případné mrazy

Před vstupem do rekuperační jednotky bude namontován předehřev pro případné dohřívání vzduchu ve velkých mrazech. Předehřev současně zamezí zamrzání výměníku v rekuperaci tepla.

Přesto, že jsme na začátku namontovali předehřev i hrdla na požadované místo přímo na rekuperační jednotce, nakonec jsme zvolili jiný postup a hrdla z rekuperační jednotky odpojili.

Nasazení rekuperační jednotky na stěnu

Díky tomu jsme mohli snadněji na hrdla nasadit izolované hadice z venkovního prostředí a po nasazení rekuperační jednotky na stěnu, již pouze hrdla k jednotce přišroubovat.

mini 2

Dále bylo nutné připevnit na stěnu lištu, na níž je rekuperační jednotka zavěšena. Poté jsme mohli našroubovat hrdla na rekuperační jednotku a její prozatímní provizorní spuštění.

Ze spodní části rekuperační jednotky je vyvedena hadička pro odvod kondenzátu. Na její hrdlo jsme napojili standardní „pračkovou“ hadicí a tu připojili k sifonu.

Při montáži tepelného čerpadla jsme na stěnu vedle rekuperační jednotky umístili rozvaděč k čerpadlu a dalším potřebným zařízením a současně nechali jeden jistič pro rekuperační jednotku.

Jak jsem vybíral rekuperační jednotku Sentinel Kinetic Plus B do vzorového pasivního domu, čtěte v tomto článku

Jak se  používání jednotky osvědčí v praxi, vyhodnotíme po instalaci venkovních žaluzií, které zabrání přehřívání domu a dále po alespoň jedné sezóně užívání domu v praxi.

Fotogalerie

Zapojení rekuperační jednotky REGULUS Sentinel Kinetic Plus B
Zapojení rekuperační jednotky REGULUS Sentinel Kinetic Plus B
Zapojení rekuperační jednotky REGULUS Sentinel Kinetic Plus B
Zapojení rekuperační jednotky REGULUS Sentinel Kinetic Plus B
Zapojení rekuperační jednotky REGULUS Sentinel Kinetic Plus B
VIDEO: Gabionová sypaná stěna
Následujicí článek autora
18.09.2019 09:30 7118 zhlédnutí
VIDEO: Gabionová sypaná stěna
Konečně nastal čas zaměřit se také na zahradu domu Svépomocí ŽIVĚ. V rohu zahrady bude...

Stavební etapa: tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo tepelné čerpadlo topení topení topení videa