Základová deska – část 6.

Příspěvek stavebníka

Do země jsme poprvé kopli v polovině dubna 2018. Stavba základové desky začala vyměřením samotné stavby na pozemku dle projektové dokumentace. Po vyměření  byla stržena ornice a odvezena na samostatnou hromadu pro další použití při terénních úpravách. Čekali jsme, že hlína bude kvalitnější, ale tzv. ornice byla jen cca 25 cm a zbytek je jíl.

Po odkrytí ornice se místo samotné stavby srovnalo bagrem za pomoci nivelačního přístroje. Následovalo kopání tzv. základových pásů, které byly metr hluboké a 50 cm široké. Pod základové pásy se umístily vjednom místě tzv. chráničky - příprava na protažení vodovodní a elektrické přípojky.

Základové pásy jsou jen pod obvodovým zdivem, ne pod příčkami. Mimo projekt jsme si nechali udělat hlubší základ v místě, kde bude stát komín, ale dnes už víme, že to bylo zbytečné, komín bude tříplášťový, nerezový, samonosný, zabudován přímo do krbové vložky. Základové pásy se vylily betonem za pomoci nivelačního přístroje, aby bylo vylití pásů co nejrovnější, a to z důvodů,  aby nebyl problém se založením ztraceného bednění na tyto pásy. Ztracené bednění bylo použito o šíři 40 cm. Mezi základový pás a první řadu ztraceného bednění se nachystal v jedno místě prostup pro odpad z domu ven. Do betonu základových pásu byla na kolmo vložena armatura (roxory 12 mm). Po vytvrdnutí betonu (beton pravidelně 2x až 3x denně zaléván vodou pro lepší a kvalitnější zrání)  bylo na tento do dvou řad vyskládáno ztracené bednění, které bylo i podélně provázáno armaturou (stejné roxory). Následně bylo do dvou třetin ztracené bednění vylito betonem. 

Dále se dle projektové dokumentace vyměřily a sestavily odpady. Prostor mezi ztraceným bedněním se vysypal makadamem, který se uvibroval, rozložily se kari sítě, které se provázaly s armaturou ze základových pásů a ze ztraceného bednění. Ztracené bednění se klasicky zašalovalo dřevěným bedněním a to do výšky 18 cm nad ztracené bednění. Odpady se zazátkovaly a celé se to zalilo betonem.  Beton vzhledem k vysokým teplotám jsme pravidelně třikrát denně a zezačátku i víckrát denně zalévali vodou. Desku jsme nechali cca měsíc a půl zrát.

Stavba základové desky trvala cca 3 týdny. Pomáhali nám známí, kteří mají s tímto zkušenosti. S jejich prací jsme byli nadmíru spokojeni – rychle, precizně a levně.

Fotogalerie

Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
Základová deska – část 6.
První čerpání hypotéky, splátky, odhad, pojištění stavby – díl 5.
Předchozí článek autora
14.02.2019 08:06 2003 zhlédnutí
První čerpání hypotéky, splátky, odhad, pojištění stavby – díl 5.
Po obdržení povolení ke stavbě od stavebního úřadu, jsme konečně mohli  poprvé čerpat a tím...
Hrubá stavba
Následujicí článek autora
26.03.2019 12:05 5430 zhlédnutí
Hrubá stavba - část 7.
Dne 19.6.2018 jsme slavnostně položili první cihlu. Ze začátku to ale vůbec nevypadalo dobře.

Stavební etapa: příprava a betonování desky

Název položky Cena
beton do základových pásů (13 m3) 25 300 Kč
beton do bednění (6 m3) 10 200 Kč
štěrk na odpady 2 500 Kč
beton do desky (21 m3) 37 000 Kč
makadam (16 t) 4 800 Kč
práce za desku 30 000 Kč
materiál (sítě, odpady) 20 000 Kč
ztracené bednění 8 760 Kč
bagr 15 300 Kč
Celkem 153 860 Kč