Než se kopne do země

Příspěvek stavebníka

V předchozím článku jsem popsal, co nás vedlo k tomu začít stavět. Nyní tedy přichází lehký výčet toho, co je třeba vše udělat, než se začne se samotnou stavbu. Ano, je to jako ten pověstný maraton, včetně slavné maratonské stěny na 35 km :) 

 A nyní již bez okolků ke slibovanému výčtu.

Nákup pozemku:

Možná Vám to v našem předchozím článku chybělo, ale nebyla tam zmínka o nákupu pozemku. A ta zmínka tam nebyla zcela správně.

Vzhledem k jistým událostem, které jsme nemohli ovlivnit, došlo k přepisu pozemku trochu později. Jinými slovy - celé stavební povolení jsme zařizovali na "cizí" pozemek. Nicméně po dohodě se starostou obce jsme získali písemné prohlášení, že obec souhlasí s výstavbou domu na svém pozemku.

Samotné umístění pozemku a jeho výběr jsme podrobně popsali v předchozím článku. A tedy si dovolím pouze krátce shrnout to podstatné:

  • cena pozemku - 240 300 Kč, tj. 300 Kč/m2

  • právní služby (smlouva atp.) - 5 000 Kč

  • přepis na katastru - 2 000 Kč

  • společné náklady, náklady na infrastrukturu - 12 500 Kč, jedná se v podstatě o poplatek EONu za zapojení do sítě.

Tím by byl vyřešen pozemek. I přes všechno okolo jsem spokojen - hlavně s cenou, protože ta je opravdu luxusní. Nicméně dlužno dodat, že z naší strany je zde závazek vůči obci, a to dokončit a zkolaudovat stavbu do 31. 12. 2023.

Než to odneseme na úřad...

Naše stavba začíná svépomocí už u rýsovacího prkna, manželka jakožto architekt se pustila do návrhu domu, včetně zajištění všech byrokratický záležitostí okolo - za to jí patří velké uznání a dík.

Kromě klasického kolečka vyjadřovaček o existenci sítí a RD - EON, vodárny, CETIN, GridService - jsme objednali také radonový a hydrogeologický průzkum. Bohužel výsledky radonu nás příliš nepotěšily - na pozemku vychází hraniční hodnoty, a proto se musel následně upravit projekt o dodatečné odvětrání základové desky od přebytečného radonu.

Samotná hydrogeologie již byla v pořádku. Celý projekt jsme ještě doladili o výpočet statika a současně jsme nechali vypracovat požárně bezpečnostní řešení. V neposlední řadě jsme také nechali zpracovat PENB - Průkaz Energetické Náročnosti Budovy. Dodatečně jsme ještě museli zařídit vyjádření hygieny z důvodu umístění agregátu tepelného čerpadla vzduch-voda na fasádě domu.

Výčet je opravdu rychlý, ale dovedete si představit, kolik času to zabralo, než se každá dotčená instituce vyjádřila nebo nám profesant dodal objednané materiály.

Maratonská zeď

A nyní se dostáváme k naší maratonské zdi a k situaci, která mně zvedá tlak ještě dnes, a tou je bohatost našeho úřednického aparátu a kolik odborů a úředníků se dokáže "uživit" na jednom prťavém a nevýznamné projektu RD.

První pilíř zdi:

  • Odbor výstavby a územního plánovaní - Krásný odbor, který vám řekne, že vaše stavba je v souladu s územním plánem - víc nic vám to nedá. Za mě to je činnost, která se vyřešit v rámci stavebního řízení... Ale co už, samozřejmě lhůty, které jsou nějakým způsobem definované, nejsou dodržovány, protože je odbor natolik "zahlcen", že nestíhá. Bodejť by stíhal, když se musí vyjádřit ke každému stavební záměru v rámci rozšířené působnosti městského úřadu.

Druhý pilíř zdi:

  • Odbor životního prostředí - to je panečku taky dílo. V našem případě se jednalo o 3 různé úředníky - jeden za odpadové hospodářství, druhý za ochranu ovzduší a třetí se věnoval odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Máme to v kapse?

Takže náš domeček zaměstnal několik mnoho úředníků, kteří samozřejmě absolutně nestíhají a týden pro ně není žádná doba. Ale nakonec jsme se i my dočkali a po cca 3 měsících se nám dostalo do rukou kladné stanovisko všech odborů. My tak mohli hodit projekt do mašliček a s velkou slávou za zvuků fanfár odevzdat na stabení úřad.

Zde již věci nabraly poměrně rychlý spád. Sousedé nám nezatopili a my se tak oficiálně stali stavebníky.

A co teď? Teď už můžeme začít kopat, stavět a budovat! Ještě tedy zbývá vyřízení hypotéky, ale taková maličkost nás přece nemůže zastavit :)

Fotogalerie

Než se kopne do země
Než se kopne do země<br />Ach ten radon....
Výhledy do krajiny směrem k Boskovické brázdě
Předchozí článek autora
11.05.2020 07:00 1944 zhlédnutí
Proč a kde stavět
To rozhodnutí viselo ve vzduchu již nějakou dobu, ale ceny nemovitostí nás vždy donutili k tomu,...

Stavební etapa: projekt domu měření radonu stavební řízení výběr, zaměření a koupě pozemku

Název položky Cena
Nákup pozemku 240 300 Kč
Právní služby 5 000 Kč
Podíl na společných nákladech 12 500 Kč
Přepis na KN 2 000 Kč
Měření radonu 2 000 Kč
Hydrogeologický průzkum 3 630 Kč
Výpočet statiky 3 500 Kč
PENB 2 000 Kč
Požárně bezpečnostní řešení 2 500 Kč
Poplatek za stavební řízení 5 000 Kč
Vyjmuzí ZFP 5 900 Kč
Celkem 284 330 Kč