Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu

Komerční

Pasivní domy se u nás běžně staví již asi 14 let. Stavební systém Ytong se u těchto realizací prosazuje od samotného počátku a je tak možné těžit z mnoha zkušeností u hotových realizací. Velkou výhodou je to, že díky své struktuře umožní vytvořit neprůvzdušnou obálku a stavby tak snadno splní hodnoty pro pasivní výstavbu, a to i bez dodatečného zateplení. Výsledná stavba se tak stává investicí do zdravého a kvalitního bydlení, jehož životnost je takřka neomezená a nebude vyžadovat velké investice ani v budoucnu.

V současnosti je jednovrstvá zděná konstrukce u pasivní výstavby velmi populární. Nejžádanějším řešením u pasivní výstavby je jednovrstvá zděná konstrukce bez zateplení. Pro tento typ výstavby byla vyvinuta tepelněizolační tvárnice Lambda YQ s dosud nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi. K celkové výsledné kvalitě stavby přispívají i systémové doplňky, jako je zakládací tepelněizolační malta a vnější i vnitřní omítka od Ytongu. S jejich použitím a při dodržení správných technologických postupů je možné dosáhnout optimálních tepelněizolačních vlastností, tepelného komfortu a zdravého vnitřního klima v domě. U projektů, kde je lehké zateplení vhodné, lze systém doplnit minerálními deskami Multipor od téhož výrobce.

Pasivní dům pro aktivní rodinu

Příkladem takové realizace je dům na Prostějovsku. Majitelé se rozhodli stavět na rozlehlém pozemku o rozloze 4 000 m2 v blízkosti města, kam jezdí za prací. Jedním z důvodů byla touha po maximálním klidu a také záliba jejich dcery v chovu zvířat – postupně zde získali domov nejen kočka a pes, ale také ptáci ve voliéře, ryby v jezírku a další.

Původně stavbu plánovali pouze jako nízkoenergetickou, ale po konzultaci s technickým poradcem dodavatele stavebního materiálu Ytong se měsíc před zahájením prací rozhodli pro pasivní výstavbu nejen kvůli úspoře, ale také celkové ekologičnosti a zejména precizní kvalitě, která je u pasivních budov nutná. Dům byl postaven na jednoduchém půdoryse obdélníku – pravidelný tvar umožňuje rychlejší postup prací. Hodnot pro pasivní domy je zde dosaženo díky tepelněizolačním tvárnicím tloušťky 500 mm bez dodatečného zateplení.

Dům je založen na tepelní izolaci tloušťky 240 mm. Na něm je dvakrát vyztužená železobetonová deska tloušťky 300 mm. V ní jsou umístěny veškeré rozvody kanalizace, vody a podlahového topení. Tato deska z vodotěsného betonu je zhotovena tak, že na ní se pokládá pouze nášlapná vrstva podlahy. Stavebním materiálem je Ytong, protože s ním má majitel, profesí stavební inženýr, dobré zkušenosti už od dob studií. „V diplomové práci jsem se zabýval využitím odpadního křemičitého písku ze sléváren na výrobu pórobetonu. Proto jsem věděl, že se jedná o materiál, který je lehký, dobře tvarovatelný, má velmi dobré izolační vlastnosti a na rozdíl od cihelných bloků nemá problém s průvzdušností obálky. Od dob, kdy jsme se na škole zabývali výzkumem pórobetonu se materiál vyvinul a posunul k lepšímu. Jak jsem zjistil, objemová hmotnost je stálejší, podařilo se ji snížit, čímž se zvýšila tepelně izolační vlastnost, ale současně pevnost materiálu nesnížila,“ uvádí k výběru majitel.

Kromě zmíněných tepelněizolačních tvárnic Lambda YQ tloušťky 500 mm zde je ze systému Ytong použit strop Ekonom. Důvodem je jeho potenciál pro případnou snadnou dostavbu patra a také proto, že umožňuje neprůvzdušnost obálky budovy. Celkové kvalitě provedení stěny pak přispívá ještě Vnější omítka tepelněizolační Ytong. Vytápění je řešeno tepelným čerpadlem vzduch – voda včetně 250l nádrže na ohřev teplé vody. Splaškové vody jsou svedeny do čistírny odpadních vod. Vyčištěné vody včetně veškerých Dešťových vod jsou svedeny do akumulační nádrže o objemu 20 m3 a používány na zalévání zahrady.

Typ domu Pasivní
Projekt Individuální
Rok dokončení 2017
Zastavěná plocha 150 m2
Užitná plocha 122,3 m2
Dispozice 4 +KK
Měrná potřeba tepla na vytápění 15 kWh/m2/ rok
Konstrukční systém Zděný, tvárnice Ytong YQ Lambda tl. 500 mm, strop Ytong Ekonom tloušťky 250 , vnitřní nosné příčky Ytong P2 - 500 tl. 200mm zateplení polystyrenem tl. 550 mm
Zdroj energie Tepelné čerpadlo vzduch – voda se zásobníkem 250l
Vytápěcí systém Termická aktivace betonové základové desky
Větrání Rekuperace
Výplně otvorů Plastová okna s trojsklem

Autor projektu: Ing. Tomáš Němec, Ing. Petr Mareček, Ing. Vilém Čech
Realizace stavby: svépomocí, stavební dozor Ing. Václav Dočkal

 

Fotogalerie

Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu
Jednovrstvý pasivní dům a výhody Ytongu pro výstavbu