Pořízení pozemku

Příspěvek stavebníka

Na podzim roku 2017 se začal hledat pozemek. Pozemek byl hledán v územních plánech přilehlých obcí rodné vesnice. Samozřejmě ideální pozemek by byl v rodné vísce.

Postupem času byl nalezen pozemek o rozloze cca 2000 m2, ve vlastnictví města. Při prvním kontaktu bylo zjištěno, co vše je potřeba pro odkup pozemku. V podstatě nic složitého. Stačí jen podat žádost o odkup nemovitosti. V žádosti uvést identifikační údaje pozemku. V únoru 2018 byla podána žádost na obec a poté jakoby došlo k útlumu.

Na začátku měsíce dubna 2018 byl vyhlášen záměr prodeje pozemku radou města. Ke konci měsíce června 2018 byl zastupitelstvem schválen prodej pozemku s předkupním právem ve prospěch města. Nevím jak v jiných městech, ale zde platilo heslo "Kdo dřív přijde, ten dřiv mele", aneb kdo dřív podá žádost, ten má přednost. Poté byla opět "pauza", jelikož smlouvu formovali právníci.

Poslední týden v září došlo k podpisu smlouvy. Následně byl podán vklad na katastr.

Po 14 dnech přišla odpověď, že je špatně uvedená kupní cena ve smlouvě. Nakonec, na druhý pokus, již vše dobře. Smlouva se musela upravit z důvodu změny rozlohy pozemku. V meziobdobí podpisu smlouvy došlo k přeměření pozemku - proto až na druhý pokus.

Do konce roku 2018 došlo ještě k zaplacení daně z nabytí nemovitosti.

Při hledání pozemku je třeba myslet na pár věcí.

Ne všechny inzerované "stavební" pozemky jsou doopravdy stavební. Tuto skutečnost si lze snadno ověřit v územním plánu dané obce. Pozemek v územním plánu musí být veden jako zastavitelné území. Dobré je hledat pozemky podle územního plánu a majitele dohledat v katastru nemovitostí, kde je uvedena i adresa majitele.

Ještě před podpisem smlouvy je dobré zjistit, zdali přes pozemek nevedou inženýrské sítě. Jedná se opět o rychlou záležitost. Během hodiny můžete mít všechna vyjádření o existenci sítí (CETIN, ČEZ, plyn, voda atd.). Žádosti vyplníte na internetu, vyznačíte zájmové území a během 15 minut máte vyjádření na emailu.

V územním plánu obce také zjistíte, zdali vede okolo pozemku voda, kanalizace, plyn, el. vedení - tuto skutečnost můžete porovnat s vyjádřením od CETINU, ČEZU, plynařů, vodovodů a kanalizací. V případě nejasností je třeba záležitost prodiskutovat a zjistit skutečný stav. Pokud přes/okolo pozemku vedou inženýrské sítě, je dobré si zjistit ochranné pásmo. Někdy ochranné pásmo může celý pozemek znehodnotit, ačkoliv se jedná o zastavitelné území. Resp. na daném pozemku lze stavět, ale bude nutné přeložit síť. Přeložky jsou docela drahé a proto je dobré tuto skutečnost promítnout do kupní ceny. 

Dalším bodem je osobní návštěva pozemku. Je vhodné pozemek navštívit v hezkém i škaredém počasí, získáme lepší představu. Úplně nejlepší je jít na pozemek ve škaredém počasí a zjistit, že i přesto se vám líbí. Když svítí slunce je většina pozemků pěkných. Pokud stojíte na pozemku a pozemek je ve svahu, pozorujte tzv. opilé stromy. Tímto jednoduchým pozorováním lze vypozorovat, jestli nedochází ke svahovému pohybu

Pokud máte vybranou obec, avšak nejsou k dispozici žádné stavební pozemky... Pokud víte, že pozemky se budou v průběhu několika let vytvářet, můžete si podat žádost na obec, že máte zájem o koupi stavebního pozemku a chcete být zařazeni do pořadníku (nevím, zdali je tohle uvedeno v nějakém právním předpise, naše obec tohle umožňuje a tedy pořadník vede). S tímto byste měli získat jistotu, že vás budou kontaktovat, jakmile budou pozemky k dispozici. Také záleží, kolik osob je v pořadníku před vámi. 

 

Architektonická studie
Následujicí článek autora
04.03.2020 07:00 1478 zhlédnutí
Architektonická studie
V březnu 2019 se malinko začala řešit dispozice domu. Obvoláno několik architektů. Byli vybráni...

Stavební etapa: výběr, zaměření a koupě pozemku