Proč je důležité mít odvětrání radonu a jak na to?

07.05.2019 08:11 2148 zhlédnutí
Redakční


Dnes jsou opatření proti hromadění radonu v novostavbách povinná, tato povinnost platí od počátku 90. let. Dříve samozřejmě radon také existoval, nicméně pravidla se v tomto směru za poslední domu značně zpřísnila.

Při navrhování protiradonových opatření se vychází z Měření radonového indexu podloží. Ten může být:

  • nízký
  • střední
  • vysoký

Při realizace systému podlahového vytápění v přízemí nebo vysokého indexu je povinné odvětrávání základové desky.

Kdo musí odvětrávání u staveb hlídat a realizovat?

Odpovědnost za návrh protiradonových opatření je na projektantovi. Stavebník by mu měl dodat tzv. Protokol o stanovení radonového indexu, který vytvoří firma k tomu oprávněná. Na jeho základě spolu s přihlédnutím ke specifiku dané stavby projektant může navrhnout odvětrávání do projektu. Dělat odvětrávání v již hotové stavbě je výrazně složitější, i proto by se s tím mělo počítat již v projektu, aby se radon nehromadil vůbec a rovnou odcházel pryč.

V projektové dokumentaci se jedná o jeden výkres, kde je odvětrávání zakreslené, v půdorysu je to vedení sběrného potrubí a jeho usazení ve štěrkovém loži. Na to navazuje svislé odvětrání skrz konstrukci domu nad střešní rovinu.

V praxi se toto provádí v momentě, kdy jsou hotové základové pásy, poskládané a vylité ztracené bednění s prostupkami a chystáme se provádět podsypání desky štěrkem. Ve chvíli, kdy provádíme kanalizaci, současně podle výkresu umístíme do kameniva sběrné potrubí.

Toto potrubí není ničím zvláštní, jedná se o drenážní plastové potrubí, tj. žlutou rouru s otvory, kterou svedeme do jednoho místa. Většinou je tam, kde je plánována stoupačka. Odtud povede v trubce nad střechu, kde může být doplněno o ventilační hlavici, případně může být do systému navržen elektrický ventilátor pro podporu tahu.

Co když se při stavbě na odvětrání zapomene?

Pokud už se v domě bydlí, je lepší nejprve nechat změřit reálnou koncentraci radonu uvnitř objektu, abychom se ujistili, zda je vůbec nutné provádět nějaká opatření. Pokud koncentrace překračuje povolené limity, bude nejlepší obrátit se na odbornou firmu a zjistit, jaké jsou možnosti řešení.

Jan Korejtko
Pokud ale stavebník nebo realizační firma na odvětrání zapomene, dá se to pořád ještě nějakým způsobem řešit. Záleží, v jaké fázi si „vzpomene“.

Pokud je stavba podsklepená, řešení bývá jednodušší. Společně s utěsněním sklepa se vzduch může vyměňovat přímo ve sklepě, tak aby nepronikal do obytné části.

Pokud podsklepená není, bývá řešení složitější. Pak je nutné dostat trubky pod základovou desku. Okolo objektu se vykope rýha, z níž se vedou pod objekt vodorovné vrty, které se stanou sběrným potrubím.

U starých domů se odvětrání vede starým komínovým tělesem na střechu s ventilátorem. U nových většinou do zahrady, kde se instaluje nějaký výduch s ventilátorem.

Další částečnou možností je rekuperace, což je odvětrání přímo z interiéru. Neustále se tak mění vzduch uvnitř domu.

Administrativní budovy, kde jsou garážové suterénní prostory, jsou již odvětrávány kvůli výfukovým plynům. Toto odvětrávání funguje také jako opatření proti radonu.

Aplikace UtilityReport vám výrazně usnadní získání stavebního povolení
Předchozí redakční článek
09.05.2019 18:00 1322 zhlédnutí
Aplikace UtilityReport vám výrazně usnadní získání stavebního povolení
Redakční
Pokud se chystáte stavět, jako první krok si musíte vyřídit stavební povolení. K tomu...
Nechte si postavit dřevostavbu na klíč a dokončete ji svépomocí
Následujicí redakční článek
17.05.2019 13:05 1330 zhlédnutí
Nechte si postavit dřevostavbu na klíč a dokončete ji svépomocí
Redakční
Chystáte se na stavbu dřevostavby a chtěli byste ušetřit? Není nic jednoduššího, než si nechat...

Nové články na Svépomocí.cz

Příspěvek stavebníka
Hrubá stavba
Zdivo a strop suterénu
Příspěvek stavebníka
Jak pěstovat
Jak rostou papriky
Příspěvek stavebníka
Příprava stavby
Stavební buňka

Související články