Přípojka elektriky - postup realizace

Příspěvek stavebníka
Pozemek jsme koupili bez elektrické přípojky. Od lidí, kteří už dům stavěli, jsme slyšeli, že dokončení elektrické připojky může trvat i 2 roky, a tak jsme neváhali a pustili se do zařizování.

Podání žádosti o připojení

V řijnu 2019 jsme se vydali na pobočku ČEZ distribuce, kde nám pomohli žádost o připojení vyplnit. Nejdřív jsme se pokoušeli poradit si sami, ale absolutně jsme netušili, co je třeba vyplnit, takže zpětně opravdu doporučuji dojít na pobočku. S pomocí zaměstnanců ČEZu bylo za 10 minut hotovo. 

Poté jsme cca 30 dní čekali na písemné vyjádření.

Dopis přišel v termínu s Návrhem smlouvy o smlouvě budoucí a technickými podmínkami o připojení (TPP). 

V TPP je podrobně popsáno, jak má být rozvaděč připravený k připojení, ale pokud elektrice nerozumíte stejně jako já, předejte informace někomu jinému a on už si poradí.

K našemu překvapení vše proběhlo rychle, bez komplikací a ČEZ ve smlouvě slíbil nás připojit do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Jejich úkolem byla zároveň montáž nové pojistkové skříně na sloupu NN, který se nachází na našem pozemku a ze kterého se budeme na el.síť připojovat.

Na nás v tuto chvíli bylo zaplatit poplatek 12.500 Kč za rezervovaný příkon a postavit elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku podle TPP (technických podmínek o připojení). 

Realizace 

V listopadu jsme se pustili do realizace. Od sloupu NN k hranici pozemku, kde bude elektroměrový rozvaděč stát, je to 9 metrů. Nejprve bylo potřeba připravit výkop. Manžel vzal do ruky nářadí a za 4 hodiny měl hotovo. :)

Nákup materiálu na rozvaděč si vzal na starost můj táta, který elektrice naštěstí rozumí. (Já vím jen to, že nemám strkat prsty do zásuvky :D). 

Další volný víkend jsme vyrazili dílo dokončit.

Stručný postup:

Po 2 dnech a za pomoci rodiny (znovu a znovu děkujeme!) bylo hotovo. Rozvaděč stojí, už jen zajistit revizi.

Dokončení a také trochu komplikací na závěr

Teď zbývalo ''pouze'' čekat na ČEZ, až zrealizuje pojistkovou skříň (PS) na sloupu a bude možné vše dokončit. A myslíte, že může něco proběhnout bez větších či menších komplikací? Správná odpověď je samozřejmě NE. 

V prosinci nám domů přišel dopis o ukončení realizace, s tím, že na naší parcele VYMĚNILI POJISTKOVOU SKŘÍŇ. Už z dopisu nám bylo podezřelé, jak mohli skříň vyměnit, když tam původně žádná nebyla. I přesto jsme se jeli ale na pozemek podívat, a tam jsme zjistili, že se žádná PS na našem pozemku nenachází.

Následovalo 14 dní volání a zjišťování, kde se stala chyba. Nakonec se zjistilo, že PS vyměnili sousedům. Sousedi na vedlejší parcele totiž také staví dům a žádost o připojení si podávali v podobném termínu. Technik od ČEZu si tedy místa nejspíš spletl a PS vyměnil na sloupu u nich na pozemku. 

Slíbili, že tuto chybu napraví. A opravdu se tak stalo. 6.1.2020 nám volali s omluvou a zprávou, že akorát dokončili realizaci pojistkové skříně na ''našem'' sloupu. 

V této fázi už mohlo být hotovo, ale naší chybou a naší vytížeností (nebo také leností) jsme do dubna nic dál neřešili. 

V půlce dubna jsme zavolali na ČEZ prodej, protože kvůli koronaviru žádné pobočky nefungovaly. Vše jsme naštěstí vyřidili online. Poslali jsme revizi rozvaděče a podepsali smlouvu o dodávce elekřiny. Během týdne nás kontakovali, že za další týden přijdou namontovat elektroměr. Menší komplikace pokračovaly a během montáže technik zjistil, že máme špatně připojené kabely v rozvaděči. Domluvili jsme opravu a za dalších pár dní, v půlce května 2020 je vše hotovo. MÁME HODINY! 

Fotogalerie

Přípojka elektriky - postup realizace
Přípojka elektriky - postup realizace<br />Připravený výkop
Přípojka elektriky - postup realizace<br />Kabel v ochranné trubce
Přípojka elektriky - postup realizace<br />Usazený elektroměrový rozvaděč
Přípojka elektriky - postup realizace<br />U nás pracujeme všichni.
Přípojka elektriky - postup realizace<br />Výkop zasypaný.
Přípojka elektriky - postup realizace<br />Máme hotovo. :))
Přípojka elektriky - postup realizace<br />A konečně elektroměr.
Budeme mít projekt?
Předchozí článek autora
24.04.2020 07:00 3934 zhlédnutí
Budeme mít projekt?
Jak už z předchozích článků víte, koupili jsme větší atypický pozemek a navíc ještě ve svahu. Už...

Stavební etapa: elektřina

Název položky Cena
ČEZ poplatek 12 500 Kč
Rozvaděč - materiál 8 900 Kč
Celkem 21 400 Kč