Pozednice stropy

09.11.2018 14:35 2415 zhlédnutí
Příspěvek stavebníka

Po vytvrdnutí věnce přišel čas na uložení pozednic. Po konzultaci s tesařem jsem instaloval svépomocí s partou přátel. Důležité bylo položit podeznice 8 cm od venkovní hrany věnce tak, aby budoucí krov nezasahoval do betonu, a aby v každé pozednici byli alespoň šroubovice .Vše bylo nutné nabrnkat a pořádně rozměřit úhlopříčky a pro jistotu výšky nivelákem. Jelikož výška věnce dělala rozdíl 4mm tak bylo vše ok.

Po přišroubování pozednic se začal realizovat strop. Ten je navržen dřevěný z fošen 200x50mm. Tady je potřeba dát si pozor na to, kde bude komín a půdní schody. Minimální vzdálenost krovů aj. hořlavých materiálů od komína je 5cm. Půdní schody mají většinou 70 cm na šířku. 

Fotogalerie

Pozednice stropy
Pozednice stropy
Pozednice stropy
Krov
Předchozí článek autora
10.11.2018 08:12 2677 zhlédnutí
Krov
Příspěvek stavebníka
Po veškerých přípravách, jako bylo hoblování konců krovů a jejich natírání, mi zbývala ještě...

Stavební etapa: příprava a betonování stropu

09.11.2018 14:35 2416 zhlédnutí
Hrubá stavba
Pozednice stropy
Pozednice stropy

Po vytvrdnutí věnce přišel čas na uložení pozednic. Po konzultaci s tesařem jsem instaloval...

10.11.2018 08:12 2677 zhlédnutí
Hrubá stavba
Krov
Krov

Po veškerých přípravách, jako bylo hoblování konců krovů a jejich natírání, mi zbývala ještě...

08.11.2018 09:36 3642 zhlédnutí
Hrubá stavba
Šalovaní věnce
Šalovaní věnce

Po porovnání ceny za věncovky, osb desky a desky bylo jasné, z čeho se bude šalovat .

06.11.2018 16:05 3384 zhlédnutí
Hrubá stavba
Založení první řady cihel a zdění obvodových a nosných zdí
Založení první řady cihel a zdění obvodových a nosných zdí

Po menší odmlce je pár minut na psaní. Po navezení co nejvíce palet s cihlami bylo potřeba vše...

03.06.2018 09:25 4511 zhlédnutí
Základy a deska
Základová deska - zavážení a betonování
Základová deska - zavážení a betonování

Poslední část této etapy bylo zavozit prostor pod deskou. 

31.05.2018 14:25 5775 zhlédnutí
Základy a deska
Ztracené bednění a odpady
Ztracené bednění a odpady

Dnešní etapa byla pokládka ztraceného bednění. Jelikož nebyly základy úplně v rovině, našli jsme...

15.05.2018 09:02 3211 zhlédnutí
Příprava stavby
Projekt našeho bungalovu
Projekt našeho bungalovu

Pro stavbu domu jsme se rozhodli ze dvou důvodu na bytě by jsme se unudili a koupě staršího domu a...

11.04.2018 07:25 3694 zhlédnutí
Přípojky
Přípojka splaškové kanalizace
Přípojka splaškové kanalizace

Přípojku splaškové kanalizace máme (bohužel přečerpávací tlakovou), jelikož se v trase vedení naší...

10.04.2018 17:10 5080 zhlédnutí
Přípojky
Přípojka elektro dočasná - trvalá
Přípojka elektro dočasná - trvalá

Elektrickou dočasnou přípojku jsme žádali asi někdy v lednu.

04.04.2018 08:15 9067 zhlédnutí
Příprava stavby
Stavební povolení - ohlášení
Stavební povolení - ohlášení

Stavební povolení jsme začali řešit zhruba v listopadu roku 2017, a jelikož jsme nechtěli platit něco...

03.04.2018 07:45 2469 zhlédnutí
Příprava stavby
Stavební pozemek
Stavební pozemek

Někdy v říjnu roku 2015 absolutně neseznámeni s touto problematikou, jsme se rozhodli hledat...

08.04.2017 13:00 7474 zhlédnutí
Příprava stavby
Vrtání studny
Vrtání studny

Pro vrtanou studnu jsme se rozhodli z toho důvodu, že napojení na obecní vodovod by bylo buď přes 3...

Nové články na Svépomocí.cz

Redakční
Hrubá stavba
75 fotografií ze stavby  e4 domu!
Komerční
Dokončení stavby
Markýzy pro fasádní okna FAKRO
Příspěvek stavebníka
Hrubá stavba
Střecha, dodělávky, nákupy

Související články