Požadavek SÚ pro stavební řízení - musíte mít Smlouvu o smlouvě budoucí na plyn

Hošíno
18. čvc 2019 20:21 #25118
Dobrý den všem stavebníkům,

řešíme problém v rámci stavebního řízení, kdy po nás paní
z SÚ požaduje doložit k PD uzavřenou Smlouvu o smlouvě budoucí
s distributorem plynu, jinak povolení nebude. Ve stavebním zákoně jsem našel náležitosti stavebního
řízení (nenašel jsem jiné dodatky či vyhlášky), kde jsou požadována pouze stanoviska dotčených vlastníků
technické infrastruktury. Od Innogy máme stanovisko, že pokud splníme
jimi požadované tech. podmínky, s realizací stavby souhlasí dle 183/2006 Sb. a že toto
stanovisko je určeno pro uzemní řízení, ohlášení (máme do 150m2 ), staveního řízení atd.

Najde se někdo, kdo by mi sem dal výňatek ze zákona, vyhlášky či dodatku, že jsem povinen takovou smlouvu
uzavřít, nebo je to jen neoprávněný (vymyšlený) požadavek paní z SÚ. V příloze jsem nafotil stanovisko od Innogy.

Děkuji za věcné příspěvky.

Hošíno
Přílohy:

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.

Odpověď od Mat
19. čvc 2019 13:36 #25121
Když si čtu Váš příspěvek a Vaši přílohu, tak vidím několik rozporů mezi tím, co píšete, a tím, co máte v příloze.
Jakou smlouvu o smlouvě budoucí po Vás tavební úřad požaduje? Je-li to smlouva na dodávku plynu, tak ta není podle stavebního zákona ke stavebnímu povolení třeba. Je-li to smlouva na vybudování přípojky, tak to již může být relevantní požadavek.
Ve stavebním řízení totiž musíte pouze prokázat, že máte zajištěno včasné vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Tato povinnost (§ 111 odst. 1 písm. c) stavebního zákona) je stavební úřady aplikována i na plynové přípojky. Znamená to, že musíte mít přípojku buď vybudovanou, nebo smluvně zajištěnou.
V příloze nám předkládáte stanovisko správce sítě. Ale pozor! To vyjádření se týká pouze výskytu plynárenského zařízení na dotčeném pozemku. Netýká se to souhlasu s vybudováním přípojky, to tam máte výslovně uvedeno. Takže tím vyjádřením správce sítě pouze souhlasí se stavbou Vašeho RD s podmínkami, kterými si ošetřuje ochranu svého plynovodu před negativním zásahem, který by mohl nastat při realizaci Vaší stavby. Rovněž Vás i poučuje, že pro napojení Vaší stavby (přípojku) požaduje projektovou dokumentaci, kterou schválí samostatným stanoviskem, a to na základě uzavřené smlouvy o připojení k distribuční soustavě. Takže ne stavební úřad, ale sám distributor po Vás chce, abyste s ním uzavřeli smlouvu o připojení, na základě které Vám schválí PD na Vaši přípojku.
Doporučoval bych, abyste se vrátil na stavební úřad a znovu to s nimi probral, co vlastně chtějí.

Pro možnost přispívání do fóra je nutné: Přihlásit se nebo Vytvořit účet.