Žabák - stavba domu

Žabák
Velikost pozemku
1 725 m2
Typ domu
přízemní
Zastavěná plocha
143+17 m2
Podlahová plocha
125 m2
Plánovaný rozpočet
2800000
Prostavěno
287 500Kč
Články

Náklady

Sejmutí ornice

6 500Kč
Bagr 6 500Kč

Základy a deska

281 000Kč
Práce 50 000Kč
Beton 98 000Kč
ZB 14 000Kč
Železo 18 000Kč
Bagr 21 000Kč
Zásyp recyklát + lomový kamen 40 000Kč
Ostatní 40 000Kč

Články stavebnika