Oliver - stavba domu

Oliver
Velikost pozemku
750 m2
Typ domu
patrový
Zastavěná plocha
150 m2
Podlahová plocha
neuvedeno
Plánovaný rozpočet
neuvedeno
Prostavěno
2 163 850Kč
Články

Náklady

Brigádník 7 400Kč
Laserový nivelák se stojanem 2 000Kč
2x Kolečko (jedno nové) 1 200Kč
Laserový metr 1 600Kč
Míchadlo 1 750Kč
Čerpadlo s hadicí 4 600Kč
Stavební oblečení 1 700Kč
Aku příklepový šroubovák 3 600Kč
Velká bruska s kotoučem 3 300Kč
Malá bruska s kotoučem 3 700Kč
Bubnový prodlužovací kabel 1 500Kč
Nafta 4 200Kč
Ostatní nářadí 7 050Kč
Zaměření domu 1 200Kč
Desky na lavičky 700Kč
Bagrista 15 000Kč
Hromosvod 2 500Kč
Průchodky do základů 2 000Kč
Kanalizační trubky 3 450Kč
Písek na obsyp kanalizace 400Kč
Štěrkodrť 0-32 4 500Kč
Ztracené bednění + KARI sítě 32 500Kč
Perimetr (20 cm) a lepidlo 16 000Kč
Beton 83 300Kč
Čerpadlo na beton 8 100Kč
Vibrační pěch (půjčovna) 600Kč
Vibrační deska (půjčovna) 1 000Kč
Destař 1 000Kč
Nosníky a vložky 48 000Kč
Výztuž komplet 20 000Kč
Dřevo na bednění 5 500Kč
Zapůjčení stojek a nosníků 12 000Kč
Beton 26 000Kč
Brigádník 3 000Kč
Další materiál 1 500Kč
Nafta 3 000Kč
Pokosová pila 5 000Kč

Díl 6: Střecha

314 000Kč
Střecha 314 000Kč
Rekuperace včetně plastových rozvodů 150 000Kč
Tepelné čerpadlo včetně kolektoru 260 000Kč
Cementové omítky (435 m2) 130 000Kč
Dřevohliníková okna (2 HS portaly, 10 oken, 1 dveře) 475 000Kč
Vápenopískové cihly včetně překladů 310 000Kč
ŽB schodiště (2x4 m) 10 000Kč
ŽB věnec 25 000Kč
ŽB schodiště (2x4 m) 10 000Kč
OSB strop tl. 22 mm (85 m2) 25 000Kč
Zateplení stropu stříkanou pěnou (85 m2, tl. 52 cm) 75 000Kč
Zateplení podlahy 190 mm (80 m2) 22 000Kč
Kročejová izolace 40 mm (75 m2) 18 000Kč

Články stavebnika