Jak jsme se rozhodli pro celkovou rekonstrukci domečku

Příspěvek stavebníka

Ahoj stavebníci. Píše se září roku 2018 a s partnerkou jsme definitivně rozhodnuti vrhnout se do celkové rekonstrukce našeho rodinného domečku.

Jedná se o koncový řadový rodinný domeček v Lelekovicích u Brna, ve kterém žijeme už jako 4. generace. Základy domečku položil můj praděda v meziválečném období a já ho zdědil po mém dědovi v roce 2011.

Ve třicátých letech to byl v ulici jeden z prvních domů a stále ještě samostatně stojící, než se k němu v průběhu let přilepil sousedský dům, aby určil uliční čáru. V té době byly běžné stáje pro dobytek, králíkárna, kurník a další neobytné části. Tyto prostory se zachovaly až do dnešních dnů a nebo místnosti změnily svoji funkci. Například ze stáje pro dobytek se stala garáž pro auto. Dům se tedy po generace měnil a utvářel. Stavělo se z toho, co předci dokázali sehnat nebo na co dokázali našetřit. Přeměna domu je hezky zachycena na přiložené fotografii včetně mých předků.

Mám tedy k domečku úzké osobní vazby. Nebylo tedy vůbec jednoduché si připustit, že se bude jednat o celkovou rekonstrukci, tedy s kompletní demolicí stávajícího objektu a jeho nahrazení moderním typem domu. Důvodů jsme však měli celou řadu. Zejména pak ujištění, že problémy starého domu se vám v budoucnu budou neustále objevovat a připomínat. Chtěli jsme mít hlavně jistotu, že dům bude na pevných základech, bude splňovat požadavky moderní rodiny a rovnež budeme vědět, kde se co nachází. Elektřina z hliníku, stropy z rákosu a jakákoliv chybějící izolace byly stejně tak rozhodujícím bodem.

Jednoho dne v září 2018 došlo k prvnímu setkání s architektem a začala dlouhá cesta plná plánování, projektování a byrokracie, která konečně vyvrcholila říjnem 2019 stavebním povolením. O tom všem ale až v dalších článcích.

Věřím, že pro stavebníky budou tyto články přínosné, jak z pohledu rekonstrukce starého domu v nový, tak i z toho pohledu, že se jedná o koncový řadový dům, ke kterému se musí přistupovat atypicky oproti samostatně stojícímu domu na zelené louce (přípojky, uliční čára, jednotná barva střechy atd.). A pevně věřím, že inspirujeme další mladé páry vrhnout se do stavby svépomocí.

Děkujeme za podporu a těšíme se na vaše komentáře :)

Martin a Katka

Fotogalerie

Jak jsme se rozhodli pro celkovou rekonstrukci domečku
Jak jsme se rozhodli pro celkovou rekonstrukci domečku<br />30. léta a rok 2019
Urbanismus Lelekovice
Následujicí článek autora
17.02.2020 07:00 1649 zhlédnutí
Nejčastější podmínky při stavbě řadového rodinného domu
Ahoj stavebníci. S pokračující stavbou se mi v hlavě nakupila spousta podkladů pro sepsání tohoto...

Stavební etapa: rozhodnutí rekonstruovat